Bezalin

Historia firmy

Historia firmy

Historia BEZALIN S.A. sięga 1859 roku, w którym K. Schauderna i Syn założyli małą fabrykę wytwarzającą liny konopne i bawełniane oraz druciane. W 1945 roku nieruchomości fabryczne przeszły na własność Państwa i zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego utworzono przedsiębiorstwo „Bielskie Zakłady Lin i Powrozów", zajmujące się produkcją wyrobów powroźniczych.

Od 1956 roku asortyment produkcji rozszerzył się o wyroby tkane, takie jak: pasy, taśmy oraz węże pożarnicze. W związku z tym nastąpiła również zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Bielskie Zakłady Lin i Pasów „Bezalin". Dynamiczny rozwój zakładu w latach 1960 - 1973 przyczynił się do zmiany niewielkiej fabryki w przedsiębiorstwo będące krajowym potentatem w zakresie wyrobów powroźniczych i tkanych.

Dzięki gruntownej przebudowie i modernizacji jest to dziś funkcjonujący pod nazwą BEZALIN S.A. zakład w pełni nowoczesny, dysponujący wyposażeniem technologicznym zakupionym w firmach włoskich, niemieckich, norweskich, duńskich, zatrudniający wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, współpracujący w zakresie nowych rozwiązań technologicznych i konstrukcji z renomowanymi placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami i uczelniami.

Doskonale znane, cenione dzięki wysokim parametrom jakościowym, wyroby BEZALIN S.A. znajdują nabywców na polskim rynku i na wielu wymagających rynkach zagranicznych, o czym najlepiej przekonuje fakt, iż blisko 40% produkcji trafia na eksport. Wyroby firmy trafiają m.in. do Włoch, Niemiec, Danii, Holandii oraz na Bliski Wschód.