Bezalin

przeglądy sprzetu PROTEKT
pole pszenicy
bale słomy
kłosy
strażak
fire

strażacy
wspinaczka
żeglarstwo
żaglówka
tech

Poliester + kevlar

powrót

Poliester + kevlar
Poliester + kevlar

Cechy

Cechy

  • połączenie małych średnic z maksymalnie dużą wytrzymałością
  • małe wydłużenie przy zerwaniu (max. 10%)
  • wysoka trwałość na warunki eksploatacji (promienie UV)
  • odporność na kontakt z silnie zasadowym środowiskiem
  • dopuszczenie do stosowania w ekstremalnie niskich temperaturach rzędu – 40 0C
  • zgodnie z warunkami zakładowymi WTT

Zastosowanie

  • budownictwo wodne i lądowe (drogi i mosty)
  • podnoszenie GEO – siatek komórkowych
  • łączenie sekcji z kotwicami gruntowymi
  • dostosowanie do instalacji GEOWEB w utrudnionych warunkach (osłony wałów, zapór wodnych)

Specyfikacja

symbol liny siła zrywająca
[daN]
wydłużenie
[%]
siła zrywająca po działaniu wodorotlenku wapnia Ca(OH)2
[daN]
siła zrywająca po działaniu niskiej temperaturze -40°C
[daN]
GEO KV 2,5-K-16/160 160 5-6 158 157
GEO KV 2,8-K-16/240 240 5-6 237 236
GEO KV 3-K-16/320 320 5-6 316 314
GEO KV 3,5-K-16/380 380 5-6 375 373
GEO KV 3,8-K-16/550 550 5-6 543 539
GEO KV 4-K-16/470 470 5-6 464 460
GEO KV 5,5-K-8/500 500 6 492 489
GEO KV 5,5-K-16/700 700 6 698 624
GEO KV 7,5-K-16/1000 1000 7-8 977 970
GEO Pes 5,5-K-8/400 400 23 362 -