Bezalin

world travel show
przeglądy sprzetu PROTEKT
pole pszenicy
bale słomy
kłosy
strażak
fire

strażacy
wspinaczka
żeglarstwo
żaglówka
tech

Liny statyczne Skander

powrót

Liny statyczne Skander
Liny statyczne Skander

Cechy

Liny statyczne rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości są elementem systemów ochrony indywidualnej zapobiegającym upadkom z wysokości. To wysokiej jakości liny charakteryzujące się wysoką wytrzymałością, niskim wydłużeniem oraz dużą trwałością. Liny przeznaczone są do użytku w ratownictwie, speleologii oraz do prac wysokościowych. We wszystkich tych przypadkach liny mogą być użytkowane tylko z tym oprzyrządowaniem (karabinki, taśmy, przyrządy zjazdowe i asekuracyjne itp.), które jest przeznaczonym do tego celu i spełnia stosowne normy. Dodatkowo należy sprawdzić czy średnica wybranej liny i jej pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami stawianymi przez stosowane oprzyrządowanie.

ZGODNE Z NORMĄ EN 1891

Dane techniczne

PA 100-10-K-24/EN 1891

PA 100-11-K-24/EN 1891

PA 100-12-K-24/EN 1891

Typ liny

A

A

A

Średnica

10 mm

11 mm

12 mm

Min. wytrzymałość statyczna

22 kN

22 kN

22 kN

Siła zrywająca

29,10 kN

30,60 kN

32,10 kN

Procentowy udział oplotu

46%

50%

48%

Procentowy udział rdzenia

54%

50%

52%

Ilość odpadnięć o współczynniku 1

12

20

72

Wydłużenie względne

3,4 %

3,3 %

3,9 %

Siła uderzenia przy współczynniku 0,3
(Najwyższa siła powstrzymująca upadek)

4,6 kN

5,0 kN

4,3 kN

Przesuw oplotu

0,9 %

1%

0,6 %

Materiał

poliamid

poliamid

poliamid

Masa

68 g/m

76 g/m

98 g/m

Węzłowatość

K=0,80

K=1,00

K=1,13