Bezalin

przeglądy sprzetu PROTEKT
pole pszenicy
bale słomy
kłosy
strażak
fire

strażacy
wspinaczka
żeglarstwo
żaglówka
tech

Liny statyczne Skander

powrót

Liny statyczne Skander
Liny statyczne Skander

Cechy

Liny statyczne rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości są elementem systemów ochrony indywidualnej zapobiegającym upadkom z wysokości. To wysokiej jakości liny charakteryzujące się wysoką wytrzymałością, niskim wydłużeniem oraz dużą trwałością. Liny przeznaczone są do użytku w ratownictwie, speleologii oraz do prac wysokościowych. We wszystkich tych przypadkach liny mogą być użytkowane tylko z tym oprzyrządowaniem (karabinki, taśmy, przyrządy zjazdowe i asekuracyjne itp.), które jest przeznaczonym do tego celu i spełnia stosowne normy. Dodatkowo należy sprawdzić czy średnica wybranej liny i jej pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami stawianymi przez stosowane oprzyrządowanie.

ZGODNE Z NORMĄ EN 1891

Dane techniczne

PA 100-10-K-24/EN 1891

PA 100-11-K-24/EN 1891

PA 100-12-K-24/EN 1891

Typ liny

A

A

A

Średnica

10 mm

11 mm

12 mm

Min. wytrzymałość statyczna

22 kN

22 kN

22 kN

Siła zrywająca

29,10 kN

30,60 kN

32,10 kN

Procentowy udział oplotu

46%

50%

48%

Procentowy udział rdzenia

54%

50%

52%

Ilość odpadnięć o współczynniku 1

12

20

72

Wydłużenie względne

3,4 %

3,3 %

3,9 %

Siła uderzenia przy współczynniku 0,3
(Najwyższa siła powstrzymująca upadek)

4,6 kN

5,0 kN

4,3 kN

Przesuw oplotu

0,9 %

1%

0,6 %

Materiał

poliamid

poliamid

poliamid

Masa

68 g/m

76 g/m

98 g/m

Węzłowatość

K=0,80

K=1,00

K=1,13