Bezalin

pole pszenicy
kłosy
bale słomy
na wysokosci
fire
strqazacy
wspinaczka
zeglarstwo
zaglówka
tech

Evacuation triangle DX 301

return

Trójkąt ewakuacyjny DX 301
Trójkąt ewakuacyjny DX 301

Characteristics

Parameters DX 301
Material waterproof coated fabric
Dimensions [mm] 1310 x 670